VieSID

Vienna School of Interdisciplinary Dentistry 

Koncepcja wiedeńska opiera się na budowie i rozwoju szkieletowym, morfologii zębów i ich funkcji.
Na kompensacjach jakie zachodzą w organizmie czyli skoncentrowana jest na optymalizowaniu funkcji do prawidłowej i bezpiecznej relacji.
Ta metoda pracy koncentruje się na stomatologii interdyscyplinarnej i medycynie okluzyjnej, w oparciu o wiedeńską szkołę prof. Rudolfa Slavicka.
System Gamma Dental w 
KOTARSKI STUDIO
 
Dzięki metodzie VieSID mamy możliwość interpretacji analizy cefalometrycznej, wykresów kondylografii. 
 
Wykonania czerwonej nakładki - bruxchecker, na jego podstawie możemy ocenić bruksizm, czyli ruchy żuchwy podczas snu. Starty barwnik na foli pozwala nam na rozpisanie, pierwszych kontaktów, mechanizmu kompensacji. Okluzjogramy są dodatkowym narzędziem w ocenie zwarcia pacjenta. 
 
Dzięki znajomości zasad okluzji prof.Slavicka możemy wykonać sekwencyjny wax-up z zachowaniem prowadzeń kłowych, protruzyjnych, w różnych klasach zębowych oraz dyskluzją i zachowaniem linii funkcjonalnych.
 
Cały czas poszerzamy naszą wiedzę aby zaplanowane prace móc przekładać na pracę tymczasowe a później na pracę ostateczne w pełni bezpieczną dla pacjenta. 
Wszystkie te możliwości pozwalają nam na cybernetyczne podejście do organizmu i narządu żucia pacjenta.
 
W naszym studio dzięki najnowszej technologii łączymy analogową wiedzę z cyfrowym światem techniki dentystycznej.